AIKIDO KLUB "MORIHEI" SARAJEVO  

SA VAMA OD 2001.GODINEU prodaji su dvije knjige o Aikido vještini:


- Uvod u Aikido, izdanje iz 2006.godine, po cijeni od 15 KM,


- Aikido - kratak pregled historijskog razvoja vještine, izdanje iz 2009. godine, po cijeni od  25 KM,

 

- Za kupovinu obije knjige u kompletu, nudimo poseban popust po cijeni od 30 KM,


Sve informacije vezano za narudžbu i kupovinu knjiga možete dobiti putem naše e-mail adrese: [email protected] 

ili na broj 061-769-454.