AIKIDO KLUB "MORIHEI" SARAJEVO  

SA VAMA OD 2001.GODINE

  INSTRUKTOR


  Na čelu kluba nalazi se Nihad Klinčević


  - Shidoin 4. Dan Aikido (Aikikai Hombu Dojo Tokyo),


  - 4. Dan Ju Jitsu,


  - 4. Dan Aikijutsu,


  - Međunarodni instruktor policijske samoodbrane,


  - Na Univerzitetu u Sarajevu završio dodiplomski i postdiplomski studij, gdje je stekao zvanje magistar nauka.


  - Autor je četiri knjige:


  - Uvod u Aikido, izdanje iz 2006. godine,


 - Aikido - kratak pregled historijskog razvoja vještine, izdanje iz 2009. godine,


 - Samoodbrana kao viktimološka mjera prevencije nasilja - priručnik,izdanje iz 2015. godine,


 - Resocijalizacija maloljetnih prestupnika, teorija i praksa, izdanje iz 2016. godine,


 - Osnivač, predsjednik kluba i glavni instruktor u Aikido klubu "Morihei" Sarajevo,

  

 -  Osnivač i predsjednik AIkido saveza Federacije Bosne i Hercegovine,


 - Osnivač i predsjednik Aikido Aikikai organizacije Bosne i Hercegovine,


 - Suosnivač Jiu Jitsu Saveza FBiH,


                                                                                          -  Predstavnik Bosne i Hercegovine u nekoliko međunarodnih federacija za borilačke vještine.

 


INSTRUCTOR


The head of the club is Nihad Klinčević


- Shidoin 4. Dan Aikido (Aikikai Hombu Dojo Tokyo),


- 4. Dan Ju Jitsu, 


- 4. Dan Aikijutsu,


- International instructor of police self-defense,


- Obtained his Graduate and Master's degree on the University of Sarajevo,


- Author of four books:


- Introduction to Aikido, published in 2006,


- Aikido - a brief overview of historical development of the art, published in 2009,


- Self-defence as a measure of victimological prevention of violence - handbook, isue 2015,


- Resocialization of underage felons, theory and practise, issue 2016,


- Founder and main instructor of Aikido team “Morihei“ Sarajevo,


- Founder and President of Bosnia and Herzegovina Federal Aikido Union,


- Founder and the President of Aikido Aikikai Organization of Bosnia and Herzegovina,


- Co-founder of Ju Jitsu Association of FBiH,


- Representative of Bosnia and Herzegovina in several international martial arts federations.