AIKIDO KLUB "MORIHEI" SARAJEVO  

SA VAMA OD 2001.GODINE